BiznisHranaVijesti

Ljubače: Visokoproteinsko pecivo i hljeb

Započnite vikend sa pecivima pekare Ljubače. Visokoproteinsko pecivo Mlina i pekare Ljubače Tuzla.

Najveća vrijednost Mlina i pekare Ljubače je dugogodišnji kvalitet proizvoda u okruženju koje je sigurno, čisto i prijateljski za naše zaposlene i za naše kupce. Naša misija je da se zaštiti i poboljša ugled i kvalitet proizvoda i usluga koje pružamo kao i brend naše kompanije a i naših poslovnih partnera. To ćemo postići kroz potpunu posvećenost i sistematski pristup pro-aktivne i preventivne programe i poslovne prakse.

http://mpljubace.ba/